A Magyar Motorsport Szövetség fontosnak tartja adataid védelmét. Az adatkezelésről bővebben az Adatkezelési Szabályzat-ban tájékozódhatsz. Itt a mams.hu oldalunkon HTTP-sütiket használunk, hogy a legjobb élményt nyújthassuk. További információk ide kattintva érhetőel el.
Elfogadom
2023. szeptember 23., szombat
Hírek

Zólyomi Andrea | 2020.11.02, 17:31:00 | Utolsó módosítás: 2020.11.02, 17:31:00

Cimkék:

Tisztelt Tagszervezeti Képviselő!
 
Magyarország Kormánya a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 408/2020-as kormányrendelet, kivonatának szövegét lásd a mellékletben) 2020. szeptember 1-jétől a következőket rendelte el.
 
A. magyar állampolgároknak
 - az országba való belépéskor kötelező egészségügyi vizsgálat tűrése,
- a 408/2020-as Korm. rendelet szeptember 21-től hatályos módosítása szerint,ha a vizsgálat nem állapít meg fertőzésgyanút, a korábbi 14 napi házi karantén helyett 10 napot kell házi karanténban tölteni,
- a karanténból csak akkor mentesülhet, ha a belépés után a magyar járványügyi hatóság engedélyezi számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal SARS-CoV-2 PCR teszten vegyen részt, amelyek eredménye negatív, és ezt követően a járványügyi hatóság felmentést ad
- a 408/2020-as Korm. rendelet szeptember 5-től hatályos módosítása szerint első vizsgálatként azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.
A MAMS tag sportszervezet versenyzője és sportszakembere, aki magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a házi karantén idejét a lakóhelye, tartózkodási helye mellett a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területén is töltheti. A hatósági házi karantén ideje alatt a lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet, a sportszervezet által szervezett edzésen részt vehet.
 
A tesztelési szabályoknál annyi a könnyítés, hogy a két teszt között 48 óra helyett csak 24 órának kell eltelnie.
 
Fontos kiemelni, hogy a 408/2020-as Korm. rendelet alapján nincs lehetőség arra, hogy a tesztelés(ek)re a belépés előtt, külföldön kerüljön sor. A magyarországi tesztelés nem ingyenes.
 
B. nem magyar állampolgároknak
- általános szabályként nem lehet Magyarországra belépni, de ez alól kivételt képeznek a 7. alcím szerint a versenyzők, sportszakemberek, sportesemények résztvevői.
Ezek a személyek a jogszabály szerint:
a) a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője - ide nem értve a nézőt -,
b) a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy,
c) a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező
ca) versenyengedéllyel rendelkező versenyző,
cb) sportszakember, valamint
cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy
 
A 408/2020-as Korm. rendelet szeptember 5-től hatályos módosítása szerint ezek a személyek akkor léphetnek Magyarország területére, ha a belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű, nevükre kiállított okirat igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
 
A 408/2020-as Korm. rendelet szeptember 5-től hatályos módosítása a magyarországi nemzetközi sportesemény nézőinek is belépési lehetőséget biztosít akkor, ha a belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű, nevükre kiállított okirat igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a határállomáson az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, rendelkezik érvényes belépőjeggyel a sportrendezvényre, és az ország területét a belépést követően 72 órán belül elhagyja.
 
A lényeg számunkra az, hogy 2020. szeptember 1-jétől a MAMS versenyrendszerében (a versenynaptárban) szereplő hazai helyszínen megrendezésre kerülő nemzetközi versenyen vagy regisztrációs versenyen továbbra is részt vehet – az előbb ismertetett feltételekkel - bármilyen országból érkező versenyző, sportszakember.
 
A pontos hivatkozás a beutazás jogcíméhez: a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a.
 
Amennyiben bárki tudomást szerez az ismertetett jogszabályhellyel ellentétes gyakorlatról, kérjük, haladéktalanul jelezze a MAMS Irodának a pontos információk megadásával.
 
A 2020. október 28-tól hatályos, a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Törvény, kivonatának szövegét lásd a mellékletben) kormányrendeletben meghatározott országokból történő beutazás esetére ír elő szabályokat.
 
A Törvény szerint az országba belépő karanténkötelezett kormányrendeletben meghatározott ideig (tehát 10 napig) köteles az általa meghatározott lakásban, ahhoz tartozó bekerített helyen vagy egyéb egészségügyi intézménynek nem minősülő helyen (a továbbiakban együtt: karanténlakás) tartózkodni.
 
A karantén ideje alatt, a karanténkötelezettség ellenőrzésére a karanténkötelezett -ha ennek feltételei megvannak – köteles karanténszoftvert a telekommunikációs eszközére telepíteni.
 
A Törvény meghatározza azokat az eseteket, amikor a karantén ideje alatt a karanténkötelezett a karanténlakást elhagyhatja.
 
A karantén lejárát megelőzően a további karanténkötelezettségtől való mentesüléshez szükséges PCR tesztek elvégzéséhez a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálat időpontját megelőzően legalább 24 órával a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál
a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,
b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség hivatalos honlapján elérhető intelligens űrlap
kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven bejelenti.
 
A mentesüléshez a két negatív vizsgálati eredményt az előbbi úton lehet az illetékes rendőrkapitánysággal közölni, aki azt a beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás küldésével tudomásul veszi.
 
 
Budapest, 2020. október 30.                                                                 
 
              Hermann Henrik, a MAMS elnöke 
 
 
 
 Melléklet:
 
 
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
---->>----->>--<<-----<<----
1. Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik,
a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve
b) aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja,
c) aki magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére,
d) aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi - névre szólóan kiadott - meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki
---->>----->>--<<-----<<----
c) arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a továbbiakban: fertőzés) átesett.
(4) E rendelet alkalmazásában hivatalos célú határátlépés a magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos látogatás céljából történő határátlépés.
2. A magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai
2. § (1) Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban Magyarországra történő belépése során - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel - egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.
(2) Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező népegészségügyi feladatkörében eljáró, illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: illetékes járványügyi hatóság) által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy - ha az nem jelent járványügyi kockázatot - hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
3. § Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és
a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági házi karanténban,
b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,
c) a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban
kerül elhelyezésre.
4. § (1) A 3. § szerinti karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy - az (1a) bekezdésre figyelemmel - 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 PCR teszt - vegyen részt a (2) bekezdés szerinti felmentés megadása érdekében.
(1a) Az (1) bekezdés esetében - az ott meghatározottak szerint - az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.
---->>----->>--<<-----<<----
3. A magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő belépésének szabályai
5. § Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel - nem léphet be.
---->>----->>--<<-----<<----
7. A sporteseményekre és a kulturális rendezvényekre történő belépés szabályai
11. § (1) Ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően
a) magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere vagy
b) a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi - névre szólóan kiadott - meghívással, illetve delegálással részt vevő személy
lép be Magyarország területére, a 3. §-t a (2)-(5) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező (1) bekezdés szerinti személy esetében - a 3. § b) és c) pontjától eltérően, kijelölt karantén helyett - a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét kell hatósági házi karanténként kijelölni.
(4) A (2) bekezdés szerinti személy a hatósági házi karantén ideje alatt a lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet.
(5) A (2) és a (3) bekezdés szerinti személy a sportszervezet által szervezett edzésen részt vehet.
(6) Az (1) bekezdés szerinti személy esetében a 4. § (1) bekezdése szerinti, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - között 24 órának kell eltelnie.
12. § (1) A nem magyar állampolgár
a) a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője - ide nem értve a nézőt -,
b) a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy,
c) a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező
ca) versenyengedéllyel rendelkező versenyző,
cb) sportszakember, valamint
cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy
Magyarország területére - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - beléphet, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti személy - az (1) bekezdéstől eltérően - akkor is beléphet Magyarország területére, ha a sporteseményt, a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
12/A. § (1) A Magyarországon megrendezésre kerülő
a) nemzetközi sportesemény, valamint
b) kulturális rendezvény
nézője (a továbbiakban együtt: néző) - a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint - Magyarország területére beléphet.
(2) A néző Magyarországra történő belépése során
a) egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek a tűrésére köteles,
b) köteles bemutatni a nemzetközi sportesemény vagy a kulturális rendezvény megtekintésére feljogosító részvételi jegyet, és
c) a belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
(3) Nem léptethető be Magyarország területére a néző, ha
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerint a részvételi jegyet nem mutatja be, vagy
c) a (2) bekezdés b) pontja szerinti részvételi jegy hitelességével kapcsolatban kétség merül fel.
(4) Az (1) bekezdés szerint Magyarország területén tartózkodó személy köteles Magyarország területét a belépést követő 72 órán belül elhagyni.
13. § A Kormány kiemelt sportrendezvények kapcsán követendő járványügyi előírások vonatkozásában külön kormányrendeletet dolgozhat ki.
---->>----->>--<<-----<<----
10. Záró rendelkezések
---->>----->>--<<-----<<----
21. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
---->>----->>--<<-----<<----
23. § Hatályát veszti
a) a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet,
 
 
2020. évi CIV. törvény
a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról[1]
---->>----->>--<<-----<<----
2. A jogszabály által előírt karanténkötelezettség
2. § (1) Ha a járványügyi készültség alatt kormányrendelet meghatározott országokból történő beutazás esetére hatósági házi karanténkötelezettséget ír elő, - a (2) és (3) bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténte esetén - a hatósági házi karantén elrendelésével kapcsolatban egyedi közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának nincs helye.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a határellenőrzést végző rendőri szerv a karanténkötelezett személyt tájékoztatja, hogy a Magyarország területére történő belépést követően kormányrendeletben meghatározott ideig köteles az általa meghatározott lakásban, ahhoz tartozó bekerített helyen vagy egyéb egészségügyi intézménynek nem minősülő helyen (a továbbiakban együtt: karanténlakás) tartózkodni.
(3) A karanténkötelezett tájékoztatja a határellenőrzést végző rendőri szervet annak a karanténlakásnak a pontos címéről, ahol a hatósági házi karantén idején tartózkodni fog.
(4) Ha a karanténkötelezett a (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a további intézkedéseket a 3. alcím szerint lefolytatott eljárásban kell megállapítani.
3. § (1) A karanténkötelezett a Magyarországra történő belépést követően köteles közvetlenül a karanténlakáshoz közlekedni, a karanténlakáshoz történő közlekedése során az utazást kizárólag egészségügyi, műszaki, vagy - tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén - menetrendi okból szakíthatja meg.
(2) A karanténkötelezett köteles a karanténlakást az oda történő megérkezéskor azonnal elfoglalni és a karanténlakás bejárati ajtaján a határellenőrzést végző rendőri szerv által részére átadott jelölést mindenki által jól láthatóan elhelyezni.
(3) Ha az Eütv. 74/B. § szerinti, a hatósági házi karantén betartásának ellenőrzésére szolgáló szoftver (a továbbiakban: karanténszoftver) telepítésének feltételei rendelkezésre állnak és a karanténkötelezett ahhoz megfelelő eszközzel rendelkezik, akkor a karanténkötelezett a karanténlakásba történő megérkezésekor köteles a karanténszoftvert a telekommunikációs eszközére telepíteni, azt a hatósági házi karantén ideje alatt használni. A karanténszoftvert a karanténkötelezett a hatósági házi karantén lejártát követő napon távolíthatja el a telekommunikációs eszközéről.
---->>----->>--<<-----<<----
5. § (1) A karanténkötelezett a karanténlakást a hatósági házi karantén lejártát követő napot megelőzően kizárólag
a) a 6. § (1) bekezdése szerint a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére tett bejelentés tudomásulvételét követően,
b) orvos utasítására,
c) megbetegedése miatt - a sürgősségi betegellátást végző személy kíséretében -,
d) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, vagy
e) kormányrendeletben meghatározott esetben
hagyhatja el.
(2) Ha a karanténkötelezett a hatósági házi karantén ideje alatt annak a fertőző betegségnek a tünetét tapasztalja, amelyre tekintettel a járványügyi készültség bevezetésre került, erről telefonon köteles értesíteni a háziorvosát, ennek hiányában a karanténlakás helye szerint illetékes háziorvost.
(3) Ha a háziorvos, ennek hiányában a karanténlakás helye szerint illetékes háziorvos a karanténkötelezett esetében azzal a fertőző betegséggel való megbetegedésnek gyanúját állapítja meg, amelyre tekintettel a járványügyi készültség bevezetésre került, erről a járványügyi intézkedések kezdeményezését követően a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányságot értesíti.
6. § (1) Ha kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a karanténkötelezett a hatósági házi karantén alóli mentesülést lehetővé tevő egészségügyi vizsgálat érdekében a hatósági házi karantén lejártát megelőzően a karanténlakást elhagyhassa, és a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálatra rendelkezik egészségügyi intézmény által biztosított időponttal, a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálat időpontját legalább az egészségügyi vizsgálatot megelőző 24 órával a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál
a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,
b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség hivatalos honlapján elérhető intelligens űrlap
kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven bejelenti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a bejelentés beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás küldésével tudomásul veszi.
(3) A karanténkötelezett a karanténlakást az egészségügyi vizsgálat céljából oly módon hagyhatja el, hogy az egészségügyi vizsgálat helyszínére és az egészségügyi vizsgálatot követően a karanténlakásba történő közlekedését kizárólag egészségügyi, műszaki vagy - tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén - menetrendi okból szakíthatja meg.
(4) Ha az egészségügyi vizsgálat eredménye alapján a karanténkötelezett kormányrendeletben meghatározottak szerint a hatósági házi karantén alól mentesül, a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálat eredményét
a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,
b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség hivatalos honlapján elérhető intelligens űrlap
kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven mutathatja be a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság az egészségügyi vizsgálat eredményének beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás küldésével tudomásul veszi.
---->>----->>--<<-----<<----


[1] Kihirdetve: 2020. X. 27.
Magyar Motorsport Szövetség 2010 © Minden jog fenntartva.